Ga naar zoeken

TruckAdvertentie.nl

Auto en Vervoer | Almkerk, Noord-Brabant

Uw product of dienst zichtbaar op alle Nederlandse wegen.
Maak gebruik van ons netwerk en kom dagelijks in beeld bij duizenden mensen, regionaal, nationaal of zelfs internationaal!

In 2020 zijn we van start gegaan een platform op te richten om als schakel te dienen tussen adverteerders en transporteurs.
Hiermee willen wij vernieuwend de markt betreden, en ons onderscheiden door voordelige tarieven te hanteren en niet te besparen op de kwaliteit van het reclame materiaal. Dit is mogelijk door te werken met professionals die hun vak verstaan en voor beide partijen het beste te willen bereiken.
Dit doen we door onder andere gebruik te maken van bestaande contacten en deze verder uit te breiden.
Wij staan voor kwaliteit en scherpe tarieven, hierdoor word het ook voor kleinere ondernemingen en initiatieven aantrekkelijk om te adverteren op ruimtes die dagelijks gezien worden, op meerdere plaatsen in het land en waar potentiƫle klanten simpelweg niet omheen kunnen.
Ook bieden wij naast langlopende contracten ook de mogelijkheid om slechts een aantal weken of maanden te adverteren.

Ga voor meer informatie naar: https://www.truckadvertentie.nl/

51.7690867, 4.9520709

TruckAdvertentie.nl
Nigel van Erp
Contact opnemen